Удосконалення педагогічної майстерності
 
 
 
 
НА ЗАСІДАННІ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
 
 
 
Дата проведення
План засідань
Інформують
2021-2022 навчальний рік
 
Про підсумки роботи педагогічного колективу в ІІ семестрі 2020-2021н.р. та завдання на І семестр 2021-2022 н.р.

Гоч В.С.
 
  Про підсумки виховної роботи педагогічного колективу в ІІ семестрі 2020-2021н.р. Павлова Л.О.
 
  Про результати роботи коледжу з практичного навчання в другому семестрі 2020-2021н.р. Федьорко О.М.
 
24.11.2021 р.
Формування духовного світу особистості на заняттях з української мови та літератури
Демченко Н.Л.
 
  Технологія самоосвіти Потабенко О.А.
 
  10 ключових компетентностей майбутнього фахівця Яворська Л.А.
 
19.01.2022 р.
Панорама методичних знахідок: Технологія проектування освітнього серидовища закладу освіти Шеремет С.А.
 

 

 
  Панорама методичних знахідок: Психологічний супровід навчально-виховного процесу Демченко І.А.
     
  Панорама методичних знахідок: Відкрите заняття як засіб визначення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача Гоч В.С.
     
     
23.02.2022 р.
Педагогічний тренінг «Я крокую до майстерності»: Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін

Бойко Н.О.

 

     
  Педагогічний тренінг «Я крокую до майстерності»: Сучасний студент і шляхи взаємодії Ільченко В.М.
     
  Педагогічний тренінг «Я крокую до майстерності»: Методика використання виробничих ситуацій на заняттях із спецдисциплін Сокирко С.О.
     
  Педагогічний тренінг «Я крокую до майстерності»: Участь стейкхолдерів в освітньому процесі Федьорко О.М.
     
     
20.04.2022 р.
Творчий світ педагога: Розвиток критичного мислення в освітньому процесі Лисак В.А.
     
  Творчий світ педагога: Керівництво своїми емоціями Павлова Л.О.
     
  Творчий світ педагога: Розвиток критичного мислення в освітньому процесі Шеремет І.В.
     
     
15.06.2022 р.
Звіт циклової комісії Шеремет І.В.
     
  Звіт творчих груп про роботу над методичною проблемою коледжу «Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей студентів через створення інформаційного середовища, побудованого на принципах  розвитку творчого потенціалу педагога, який стимулює інноваційну діяльність у коледжі» Кучерява К.М.
     
  Звіт творчих груп про роботу над методичною проблемою коледжу «Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей студентів через створення інформаційного середовища, побудованого на принципах  розвитку творчого потенціалу педагога, який стимулює інноваційну діяльність у коледжі» Олійник О.А.
     
  Звіт творчих груп про роботу над методичною проблемою коледжу «Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей студентів через створення інформаційного середовища, побудованого на принципах  розвитку творчого потенціалу педагога, який стимулює інноваційну діяльність у коледжі» Потабенко О.А.
     
  Звіт творчих груп про роботу над методичною проблемою коледжу «Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей студентів через створення інформаційного середовища, побудованого на принципах  розвитку творчого потенціалу педагога, який стимулює інноваційну діяльність у коледжі» Яворська Л.А.
     
  Про підсумки конкурсу «Моє краще заняття» Яворська Л.А.
     
     
 
2020-2021 навчальний рік
 
  Про атестацію педагогічних працівників Яворська Л.А.  
 
  Конкурс «Моє краще заняття» Яворська Л.А.
 
Додаток Google Classroom як інструмент модернізації освітнього процесу Потабенко О.А.
 
  З досвіду впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання, освітній проект «На урок». Павлова Л.О.
 
  З досвіду впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання, сервіс Google Мeet. Шеремет С.А.
 
  З досвіду впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання, сервіс Google Нangouts, Viber, Google Meet Бабушко С.В.
 
  З досвіду впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання, сервіс Оnline test pad Олійник О.А.
 
Використання storytellihg на заняттях з англійської мови у процесі формування мовленнєвої компетенції Окіпняк П.М.
 
  Візуалізація логічної структури навчального матеріалу з дисципліни «Хімія» Кучерява К.М.
 
  Використання технологій навчання за для власного економічного успіху Небесний А.М.
 
Фестиваль педагогічних думок і знахідок:
Шляхи формування інформаційної культури студентів коледжу
Бойко О.І.
 
  Мотиваційна екскурсія Ільченко В.Д.
 
  Педагогічні інновації Яворська Л.А.
 
Методичні вернісажі:
Етичний кодекс педагога
Павлова Л.О.
 
  Патріотичне виховання на сучасному етапі підготовки до служби у збройних силах України Клименко О.В.
 
  Механізми формування ключових та фахових компетентностей майбутнього спеціаліста нової формації Сокирко С.О.
 
2019-2020 навчальний рік
 
Конкурс педагогічної майстерності «Педагогічний оскар» - результат творчого пошуку викладача. Яворська Л.А.
 
  Про положення «Про рейтингову оцінку роботи викладача» Яворська Л.А.
 
Комунікативний підхід до вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Демченко Н.Л.
 
  Використання автентичних матеріалів для навчання іноземних мов Окіпняк П.М.
 
  Розвиток пізнавального інтересу студентів на заняттях хімії Кучерява К.М.
 
  Методика організації та проведення занять з дисципліни «Захист Вітчизни» Клименко О.В.
 
Квест як один з методів інтерактивної технології в освіті Павлова Л.О.
 
  Екологічний квест як інтерактивний захід Яворська Л.А.
 
  Формування пізнавального інтересу студентів Сокирко О.М.
 
  Мотивація викладача щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій Потабенко Т.Л.
 
Фестиваль педагогічних думок і знахідок:
Особливості використання інтернет-технологій в освітньому процесі
Карпенко А.О.
 
  Творчий потенціал викладачів – важливий фактор освітнього процесу Сокирко С.О.
 
  Нові ідеї розробки та впровадження цифрових освітніх технологій Шеремет С.А.
 
Методичні вернісажі:
Розвиток творчого потенціалу викладача в умовах реформування освіти
Потабенко О.А.
 
  Методичний супровід навчальних занять різного типу Шеремет С.А.
 
  Методичний супровід навчальних занять різного типу Бабушко С.В.
 
  Актуальність вивчення іноземної мови при підготовці фахівців технічних спеціальностей Окіпняк Г.Й.
 
  Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери Ільченко В.Д.
 
     
     
           
           
           
           
           
   
с. Шевченкове