Удосконалення педагогічної майстерності
 
 
 
 
НА ЗАСІДАННІ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
 
 
 
 
Дата проведення
План засідань
Інформують
2021-2022 навчальний рік
 
20.10.2021 р.

Технології в освіті: Інформаційні технології навчання

Бабушко С.В.
 
  Технології в освіті: Технологія навчання як дослідження Небесний А.М.
 
  Технології в освіті: Технологія розвивального навчання Потабенко О.А.
 
 
17.11.2021 р.
Контроль за проведенням навчальних занять за дистанційною формою навчання Шеремет С.А.
     
  Майстер-клас: «Мій творчий пошук»: робота з сервісом google клас Шеремет І.В.
     
  Майстер-клас: «Мій творчий пошук»: кейс-метод Окіпняк П.М.
     
  Майстер-клас: «Мій творчий пошук»: навчання у співробітництві (навчання в малих групах) Окіпняк Г.Й.
     
  Майстер-клас: «Мій творчий пошук»: відбір методів та прийомів навчання Матвієко А.М.
     
  Майстер-клас: «Мій творчий пошук»: метод дискусії Павлик В.П.
     
     
15.12.2021 р.
Сучасні технології виховання: Виховання відповідального ставлення до праці. Економічне виховання. Бойко Н.О.
   
  Сучасні технології виховання: Виховання ціннісного ставлення до природи Кучерява К.М.
     
  Сучасні технології виховання: Особистісно орієнтовані технології громадського виховання молоді Лебідь М.І.
     
  Сучасні технології виховання: Морально-етичне виховання особистості Павлова Л.О.
     
     
12.01.2022 р.
Скринька "Цікавих думок": Педагогіка партнерства Ільченко В.Д.
     
  Скринька "Цікавих думок": Технологія портфоліо Шеремет І.В.
     
  Скринька "Цікавих думок": Навички майбутнього фахівця Яворська Л.А.
     
     
16.02.2022 р.
Проект «Методичні панорами»: Андрагогіка: сутність та вихідні положення Кучерява К.М.
     
  Проект «Методичні панорами»: Андрагогічна модель інтерактивного навчання та умови її використання Олійник О.А.
     
  Проект «Методичні панорами»: Вимоги до педагога-андрагога Шеремет С.А.
     
     
13.04.2022 р.
Технології креативностті: Творчі ситуації та навчально-творчі задачі Павлик Н.Ф.
     
  Технології креативності: Методи стимулювання творчої активності студентів Сокирко О.М.
     
     
08.06.2022р.
Освітні технології на основі активізації пізнавальної діяльності студентів: Здоров’язбережувальні технології Бардадим І.М.
     
  Освітні технології на основі активізації пізнавальної діяльності студентів: Ігрові технології Карпенко А.О.
     
  Освітні технології на основі активізації пізнавальної діяльності студентів: Сучасні веб-технології та їх використання в освітній діяльності Небесний А.М.
     
 

Освітні технології на основі активізації пізнавальної діяльності студентів:Проектні технології

Клименко О.В.
     
     
30.06.2022р.
Освітні технології на основі активізації пізнавальної діяльності студентів: Україна та освітня система в ЄС Небесний А.М.
     
  Освітні технології на основі активізації пізнавальної діяльності студентів: Використання електронних підручників в освітньому процесі Лисак В.А.
     
  Освітні технології на основі активізації пізнавальної діяльності студентів: Характеристика інтерактивного навчання Лебідь М.І.
     
  Освітні технології на основі активізації пізнавальної діяльності студентів: Засоби інформаційно-комунікаційних технологій Ільченко В.Д.
     
     
     
2020-2021 навчальний рік
 
 
21.10.2020 р.
Педагогічна спадщина:
Феофан Прокопович
Демченко Н.Л.  
 
  Григорій Савич Сковорода
Лебідь М.І.
 
Іван Іванович Огієнко Яворська Л.А.
 
  Софія Федорівна Русова Окіпняк Г.Й.
 
10.12.2020 р.
Майстер-клас: «Мій творчий пошук»:
Створення персональної сторінки викладача за допомогою Google сайтів
Шеремет C.А.
 
  Покрокова схема використання платформи Google Meet Бабушко С.В.
 
16.12.2020 р.
Майстер-клас: «Мій творчий пошук»:
SMART-освіта та особливості її впровадження в Україні

Бабушко С.В.
 
  Кокологія Павлова Л.О.
 
  Ярмарок мультимедійних презентацій Бойко О.І.
 
13.01.2021 р.
Педагогічна спадщина:
Ващенко Григорій Григорович

Шеремет І.В.
 
  Сухомлинський Василь Олександрович Карпенко А.О.
 
  Захаренко Олександр Антонович Сокирко О.М.
 
  Ушинський Костянтин Дмитрович Павлик Н.Ф.
 
  Макаренко Антон Семенович Матвієнко А.М.
 
17.02.2021 р.
Проект «методичні панорами»:
Тенденції розвитку і впровадження молодіжних інноваційних стартапів
Шеремет С.А.
 
  Актуальність міждисциплінарних зв’язків у навчанні Лисак В.А.
 
28.04.2021 р.
Технології креативності:
Стандартні та нестандартні методи
викладання спеціальних дисциплін
Сокирко С.О.
 
  Курсова робота як форма професійної підготовки майбутніх фахівців Олійник О.А.
 
  Ігрові технології як інноваційна форма навчання Павлик В.П.
 
09.06.2021 р.
Позитивні афірмації Окіпняк Г.Й., Шеремет І.В.
 
  Життя понад усе Бардадим І.М.
 
  Відеохостинг Youtube Бойко В.П.
 
2019-2020 навчальний рік
 
16.10.2019 р.
Інноваційні методи та технології навчання Шеремет І.В.
 
  Формування мотиваційної сфери засобами інформаційно-комунікаційних технологій Бойко Н.О.
 
11.12.2019 р
Формування професійно-педагогічного іміджу викладача Гоч В.С.
 
  Формування педагогічної культури спілкування викладача Сокирко О.М.
 
  Етика відносин викладача і студентів Сокирко С.О.
 
15.01.2020 р.
Година корпоративного спілкування:
Соціальний та психологічний зміст корпоративної культури
Павлова Л.О.
 
  Професійна культура та мораль Яворська Л.А.
 
  Я – група – коледж Павлик Н.Ф.
 
19.02.2020 р.
Вплив педагогічної креативності викладача на духовно-креативний розвиток студента Окіпняк Г.Й.
 
  Ментальні карти – це техніка візуалізації мислення. практичне викоритання stem технологій Небесний А.М.
 
  Шляхи формування та вдосконалення професійної компетентності Лозовий В.М.
 
15.04.2020 р.
Скринька «Цікавих думок»:
Розвиток ІТ-компетентності викладача та студентів

Бойко О.І.
 
  Зробимо заняття цікавим: метод проектів Лебідь М.І.
 
  Цікава математика Невмитий В.О.
 
  Методичний прийом «фішбоун», як специфічний процес обробки інформації Небесний А.М.
 
24.06.2020 р.
«Творча майстерня викладача»
Проектні технології – ефективний спосіб навчання загальноосвітніх дисциплін
Бойко О.І.
 
  Проектні технології – ефективний спосіб навчання загальноосвітніх дисциплін Щербина Н.М.
 
  Кейс-технології Окіпняк П.М.
 
  Коп’ютерні технології Бойко В.П.
 
           
           
           
           
           
   
с. Шевченкове