Удосконалення педагогічної майстерності
 
 
 
 
НА ЗАСІДАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
 
 
 
 
Дата проведення
План засідань
Інформують
2021-2022 навчальний рік
 
27.10.2021 р.
Сучасні технології на заняттях математики Бойко В.П.
 
  Ділова гра як вид проблемного навчання Лисак В.А.
 
  Ігрові технології навчання як засіб формування фахових компетентностей здобувачів освіти Павлик Н.Ф.
 
22.12.2021 р.
Тематична педагогічна рада: Як розробити інтерактивну технологію Бабушко С.В.
 
  Тематична педагогічна рада: Критерії ефективності інтерактивних технологій Лисак В.А.
     
  Тематична педагогічна рада: Сучасні педагогічні технології в освітньому процесі коледжу Яворська Л.А.
     
26.01.2022 р.
Про результати роботи коледжу в першому та завдання на другий семестр 2021-2022 навчального року. Звіт по фізичному вихованню. Бардадим І.М.
     
  Про результати роботи коледжу в першому та завдання на другий семестр 2021-2022 навчального року. Підсумки роботи педагогічного колективу. Гоч В.С.
     
  Про результати роботи коледжу в першому та завдання на другий семестр 2021-2022 навчального року. Виховна робота. Павлова Л.О.
     
  Про результати роботи коледжу в першому та завдання на другий семестр 2021-2022 навчального року. Практична підготовка. Федьорко О.М.
     
     
23.03.2022 р.
Викладання  дисципліни «ремонт меліоративних та будівельних машин і обладнання» за дистанційною  формою  навчання з використанням сервісу google classroom. Сокирко С.О.
     
  Стан викладання дисцтпліни спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті") Шеремет І.В.
     
     
25.05.2022 р.
Реалізація українознавчої спрямованості змісту освіти Демченко Н.Л.
     
  Педагогічний моніторинг освітнього процесу при дистанційній формі навчання Карпенко А.О.
     
  Педагогічний моніторинг освітнього процесу при дистанційній формі навчання Матвієнко А.М.
     
  Поняття інтерактивності для систем дистанційного навчання Небесний А.М.
     
  Реалізація питань академічної доброчесності учасників освітнього процесу Шеремет С.А.
     
     
22.06.2022 р.

Формування національної свідомості й загальнолюдської моралі студентів

Окіпняк Г.Й.
     
  Врахування національних традицій і здобутків етнопедагогіки у вихованні студентів Лебідь М.І.
     
 
2020-2021 навчальний рік
 
 
02.09.2020 р.
Про результати роботи коледжу в ІІ семестрі 2019-2020 н.р. та завдання на І семестр 2020-2021 навчального року Гоч В.С.,
Павлова Л.О.
 
 
  Моє життя пов’язане з тобою Гоч В.С.
 
25.11.2020 р.
Впровадження в освітній процес нестандартних форм організації занять з елементами інноваційних технологій навчання Олійник О.А.
 
  Педагогічна майстерність як прояв індивідуального стилю професійної діяльності викладача Гоч В.С.
 
  Єдність освіти і виховання у процесі підготовки майбутнього фахівця та формування особистості. Потабенко Т.Л.
 
  Форми проведення: Дистанційна, за допомогою сервісу Google Meet  
 
23.12.2020 р.
Компетентнісний підхід до формування економічної культури студентів коледжу Бойко Н.О.
 
  Формування соціокультурних компетенцій майбутніх фахових молодших бакалаврів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" Демченко Н.Л.
 
  Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців Клименко О.В.
 
  Про розгляд та узгодження Правил прийому на навчання до ВСП «Шевченківський фаховий коледж Уманського НУС» для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» в 2021 році Бабушко С.В.
 
  Створення тестових завдань за допомогою Google форм Сокирко С.О.
 
27.01.2021 р.
Про результати роботи коледжу в першому та завдання на другий семестр 2020-2021 навчального року:

 
  - Навчальна робота Гоч В.С.
 
  - Виховна робота Павлова Л.О.
 
  - Практична підготовка Федьорко О.М.
 
  Діагностика і контроль освітнього процесу студентів загальноосвітньої підготовки Шеремет С.А.
 
24.03.2021 р
Засоби діагностики навчання в освітньому процесі спеціальності «Агроінженерія» Ільченко В.М.
 
  Від знань до вмінь Сокирко С.О.
 
  Організація та проведення конкурсів «Професійної майстерності» спеціальності «Геодезія та землеустрій» Матвієнко А.М.
 
  Організація та проведення конкурсів «Професійної майстерності» спеціальності «Геодезія та землеустрій» Потабенко Т.Л.
 
26.05.2021 р
Виховання студентської молоді засобами Бойко В.П.
 
  Стан викладання економічних дисциплін Небесний А.М.
 
  Стан викладання дисципліни «Іноземна мова» Кучерява К.М.
 
  Стан викладання дисципліни «Основи проектування доріг місцевого значення» Матвієнко А.М.
 
30.06.2021 р
Тематична педагогічна рада:
Про проведення навчальних практик
Бабушко С.В., Ільченко В.Д., Небесний А.М.
 
  Про виховну роботу:
Особливості організації виховної роботи зі студентами першого курсу в гуртожитку
Демченко І.А.
 
  Взаємодія освітнього закладу і сім’ї як важлива складова формування особистості Карпенко А.О.
 
  Екологічна грамотність студентської молоді як необхідна умова формування здорового способу життя Кучерява К.М., Ільченко В.Д.
2019-2020 навчальний рік
 
30.08.2019 р
Розвиток фахової компетентності та поліпшення фахової майстерності студентів – основне завдання коледжу Гоч В.С.,
Павлова Л.О., Лозовий В.М.
 
23.10.2019 р
Нетрадиційні форми навчання це крок у майбутнє Щербина Н.М.,
Бойко В.П.
 
  Формування професійної компетентності студентів Сокирко С.О.
 
  Організація контролю навчальних досягнень студентів при вивченні дисципліни «Техсервіс в АПК» Павлик В.П.
 
04.12.2019 р
Нові форми роботи у фізичному вихованні Бардадим І.М.
 
  Роль психологічної служби закладу освіти в оптимізації освітнього процесу Демченко І.А.
 
29.01.2020 р
Про результати роботи коледжу в першому та завдання на другий семестр 2019-2020 навчального року Гоч В.С.,
Павлова Л.О., Лозовий В.М.
 
  Самоатестація викладача як шлях до професійного розвитку Яворська Л.А.
 
06.02.2020 р
Тьюторство в сучасній освіті Окіпняк П.М.
 
  Кластер як метод формування критичного мислення студентів Бойко О.І.
     
           
           
           
           
           
   
с. Шевченкове