Діяльність циклових комісій  
   

Аналіз роботи циклової комісії

природничо-наукових та дисциплін професійної підготовки з спеціальності

„ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ

НА АВТОТРАНСПОРТІ"

за 2015-2016 навчальний рік

За минулий навчальний рік в цикловій комісії проведено:

-        4 тижні спеціальних дисциплін викладачами: Бабушко С.В., Ільченко В.М., Сокирко С.О., Шеремет С.А.;

-       98  взаємовідвідувань занять;

-       відкриті заняття:

Прізвище викладача

Тема відкритого заняття

Тип заняття

Назва дисципліни

1.

Ільченко Віктор Михайлович

Дослідження щільності та в’язкості нафтопродуктів

лабораторне заняття

автомобільні експлуатаційні матеріали

2.

Бабушко Сергій Валерійович

Особливості гальмування автопоїздів та їх гальмівних систем.

лабораторне заняття

спеціалізований рухомий склад

3.

Бабушко Сергій Валерійович

Організація роботи автомобільного пасажирського транспорту. Лінійні споруди на автобусних маршрутах

заняття-екскурсія 

навчальна практика «Пасажирські автомобільні перевезення»

4.

Шеремет   Сергій Анатолійович

«Вибір рухомого складу для перевезення вантажів на маятникових та кільцевих маршрутах» в ТОВ «Катеринопільський елеватор»

заняття-екскурсія

Навчальна практика «Вантажні автомобільні перевезення»

5.

Харь  Юлія

 Василівна

Порушення митних правил, їх правове регулювання

Лекція

основи митного законодавства та митно- брокерська діяльність

 

 Мають сертифікати за участь в І Студентській науково-практичній конференції на тему «Проблеми і рішення сучасної транспортної логістики на транспорті», ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС, студенти груп ОП1 та 11ОП,  (викладачі:       Шеремет С.А., Шеремет І.В., Бабушко С.В., Сокирко С.О.,      Голуб О.С.), 01.03.2016.

Викладачами надруковані статті:

Стаття  «Цивільно-правове регулювання перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом» у збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку», Інститут освітньої та молодіжної  політики, Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України,  м. Київ, завідувач механічним відділенням Шеремет С.А., викладач Шеремет І. В., викладач Бабушко С.В.                                                             

Стаття «Методика використання ситуаційної гри при проведенні практичних занять з дисципліни «Страхування на транспорті» в   збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Організація, методики, і технології викладання у аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів кредитації» у ВСП  Агротехнічному коледжі Уманського НУС, викладач Бабушко С.В., завідувач механічним відділенням Шеремет С.А.;

Стаття «»Організація викладання дисципліни «Економічні зв’язки та зовнішньоекономічна діяльність на транспорті» в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Організація, методики, і технології викладання у аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» у ВСП  Агротехнічному коледжі Уманського НУС, викладач Шеремет І.В.,  завідувач механічним відділенням Шеремет С.А.;

Виготовили стенди для кабінету «Організація перевезень і управління на автотранспорті», 01.03.2016, викладач Бабушко С.В. і завідувач механічним відділенням Шеремет С.А.                             

Підготовили програму нормативної навчальної дисципліни  «Логістика на транспорті» для підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України, 2016, викладач Бабушко С.В., завідувач механічним відділенням Шеремет С.А.

На конкурс «Педагогічні інновації»  ДУ «НМЦ «Агроосвіта» представлені  творчі роботи:

1.Спеціалізований рухомий склад

електронний посібник

 

Бабушко Сергій Валерійович           Шеремет Сергій Анатолійович 

Клименко Олександр Васильович

викладач                                                    завідувач  механічним відділенням

викладач

2. Організація автомобільних вантажних перевезень

електронний посібник

 

Шеремет Сергій Анатолійович

Потабенко Олександр Анастасійович

завідувач механічним відділенням 

директор коледжу

3. Супутникові системи навігації на транспорті

електронний посібник

Голуб Оксана   Сергіївна Шеремет Сергій Анатолійович

викладач                  зав.  механ. відділенням

4. Метрологія і стандартизація

електронний посібник

Небесний Анатолій Миколайович

викладач

5. Організація міжнародних  автоперевезень

електронний посібник

Сокирко Сергій Олександрович

Сокирко Оксана Миколаївна

викладач        

викладач

6. Технічна експлуатація автомобілів

електронний посібник

Павлик Володимир Петрович

Павлик Надія Федорівна

викладач       

викладач

7. Кормозбиральні комбайни

навчальний відеофільм

Ільченко Володимир Дмитрович

Ільченко Віктор Михайлович

Шеремет Сергій Анатолійович

викладач       

викладач                 

зав. мех. Відділенням

 

 
 
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
    с. Шевченкове - 2016