Сторінка викладача Лисака В.А.

Дякую, що завітали на мою сторінку!

 
   

 

 

Лисак Вадим Анатолійович

 

спеціаліст першої категорії
ВСП "Шевченківський фаховий коледж Уманського НУС"

викладач спеціальних дисциплін спеціальностей
275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" та 208 "Агроінженерія"

 

 

Викладач ставить перед студентами проблемні та пізнавальні завдання, що активізує їхню діяльність, простежується професійна спрямованість навчання, поєднуються усні та письмові види робіт.

З метою організації самостійної роботи перед студентами ставляться конкретні завдання, викладач навчає студентів різним видам самостійної роботи, оскільки це допомагає опрацювати потрібний матеріал.


 

 

 
ВСП "Шевченківський фаховий коледж УНУС"