О С Н О В И   Т Е Х Н І Ч Н О Ї   Т В О Р Ч О С Т І

Г О Л О В Н А

ЕлектронниЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 

 

Навчальна

 програма

 

Витяг  з  робочого навчального плану

 

Робоча

програма

 

Вимоги до знань  

і умінь

 

Навчально-методична карта (план) заняття

 

Список використаних джерел

 

 

Автор

Теоретичні відомості

Лабораторно-практичні роботи

Тестові завдання

Презентації

Відеофільми

© 2018 ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта»

03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11