Шпонкове з'єднання


Шпонкове з'єднання призматичною шпонкою

Шпонкове з'єднання — один з видів з'єднання вала з втулкою з використанням додаткового конструктивного елемента шпонки, призначеної для запобігання їх відносного провертання. Найчастіше шпонкове з'єднання використовується для передачі крутильного моменту в з'єднаннях обертового валу із зубчастим колесом або зі шківом. На відміну від з'єднань з натягом, які забезпечують взаємну нерухомість деталей без додаткових конструктивних елементів, шпонкові з'єднання — розбірні.

Розрізняють ненапружені і напружені шпонкові з'єднання. Ненапружені шпонкові з'єднання реалізують за допомогою призматичних і сегментних шпонок, а напружені — за допомогою клинових і тангенціальних шпонок.

Шпонкові пази у валів отримують фрезеруванням дисковими або пальцевими фрезами, а в ступицях — довбанням чи протягуванням.

Переваги і недоліки

До переваг шпонкових з'єднань слід віднести:

Недоліками шпонкових з'єднань є: