Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і устаткування  
   
 
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2005:
 
 

код

1. Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

А

Види економічної діяльності:
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

А-01.10.0

Виробництво машин та устаткування

ДК

Ремонт (спеціалізований) двигунів і турбін

29.11.3

Ремонт (спеціалізований) тракторів та інших сільськогосподарських машин

29.32.2

Монтаж та устаткування машин для перероблення сільгосппродуктів

29.53.2

Ремонт (спеціалізований) машин для перероблення сільгосппродуктів

29.53.3

Виробництво транспортного устаткування

ДМ

Капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автотурів

34.10.2

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту та технічне обслуговування автомобілів

G
50.2
 
     
Технік-механік повинен:
 
  Уміти:  
 
 • проводити розбирання і збирання основних вузлів, агрегатів і деталей машин;
 
 
 • самостійно виконувати основні регулювальні роботи, операції по технічному обслуговуванню тракторів і автомобілів;
 
 
 • усувати несправності машин;
 
 
 • проводити підготовку до роботи, запускати в дію і керувати тракторами, автомобілями, меліоративними і будівельними машинами;
 
 
 • виконувати під керівництвом майстра-механіка операції періодичного технічного обслуговування, підготовки до зберігання техніки;
 
 
 • розрахувати витрати паливо-мастильних матеріалів, необхідних для експлуатації техніки;
 
 
 • планувати роботу машинно-тракторного парку.
 
 
Знати:
 
 
 • призначення, будову і принцип роботи основних вузлів, механізмів, приладів та деталей тракторів, автомобілів, меліоративних і будівельних машин;
 
 
 • ознаки і причини несправностей, які виникають при роботі машин та способи їх усунення;
 
 
 • порядок виконання операцій діагностування,  технічного обслуговування та ремонту машин;
 
 
 • порядок підготовки машин до роботи і правила їх експлуатації;
 
 
 • порядок підготовки двигунів до запуску, запуск ДВЗ та методи контролю його несправностей;
 
 
 • витрати нафтопродуктів та заходи по економії паливо-мастильних матеріалів;
 
 
 • інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності;
 
 
 • правила зберігання машин;
 
 
 • правила, порядок та принцип керування тракторами, автомобілями, меліоративними і будівельними машинами.
 
     
     
         
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
    с. Шевченкове