Плани виховної роботи  
   

ПЛАН
ВИХОВНОЇ РОБОТИ ВСП "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ УМАНСЬКОГО НУС"
НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК   
       
       
       
       
         

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 

 

1.1 Планування роботи

 

 

1.1.1. Розробити і затвердити план виховної роботи

До 1.09.21

Павлова Л.О.

1.1.2. Узгодити і затвердити:

 • План виховної роботи  класних керівників груп;
 • План роботи методичної комісії класних керівникв;
 • План виховної роботи в гуртожитку;
 • План роботи студентської ради.

 

До 1.09.21
До 1.09.21
До 1.09.21
До 1.09.21

 

Класні керівники
Потабенко Т.Л.
Демченко І.А.
Голова студради

1.1.3. Розробити і затвердити план роботи ради з профілактики правопорушень.

До 1.09.21

Павлова Л..О.

1.1.4. Скласти і затвердити:

 • Графік чергування викладачів у гуртожитку;
 • Графік чергування викладачів у навчальному корпусі.

До 01.09.21

Штогрін Ю.І.

1.1.5. Обговорювати на педрадах результати виховної роботи

У кінці І та ІІ семестрів

 

1.1.6. Профорієнтаційна робота „День відкритих дверей” (зустрічі з учнями шкіл, бесіди, екскурсії по коледжу)

Лютий-квітень

Бабушко С.В., Павлова Л.О..

1.1.7. Урочисте вручення дипломів випускникам

Червень

Адміністрація коледжу .

1.2. Адаптація студентів нового прийому

 

 

Основні завдання:

 • Допомогти студентам нового прийому правильно оцінити свої сили, виробити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею;
 • Прищеплювати любов до обраної професії;
 • Допомагати студентам нового прийому піднятись на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації та громадської активності.

 

 

1.2.1.  Організація поселення в гуртожитку  студентів нового прийому

1-й тиждень навчання

Комендант, психолог

1.2.2. Проведення Свята знань

01 09.21

                          Павлова Л.О.

1.2.3. Перша лекція     «  Ти у мене єдина, моя Україна »

01.09.21

Класні керівники

1.2.4. Зустріч батьків та студентів з адміністрацією коледжу

01.09.21

Класні керівники

1.2.5. Збори в групах та бесіди про Статут навчального закладу, історію коледжу, традиції та правила внутрішнього  розпорядку.

Вересень

Класні керівники   1- го курсу

1.2.6. Ознайомлювальні екскурсії по коледжу і селу Шевченкове,.

Вересень

Класні керівники
1- го курсу

1.2.7. Анкетування студентів і батьків

Вересень

Класні керівники
1- го курсу

1.2.8. Вступ до спеціальності „Моя майбутня професія” (знайомство з кваліфікаційною характеристикою)

Вересень

Класні керівники
1- го курсу

1.2.9. Початок ведення „Літопису групи”, фотографування групи

Вересень

Класні керівники
1- го курсу

1.2.10. Провести бесіди:
„Правила внутрішнього розпорядку  студентів коледжу”, „Як користуватися бібліотекою”, «Збереження підручників»

Вересень

Класні керівники
1-го курсу

1.2.11. Збори мешканців гуртожитку, на яких ознайомити студентів нового прийому з правилами проживання в гуртожитку, з їх правами та обов’язками

02.09.21

Демченко  І.А.

1.2.12. Звітно-виборчі збори ради гуртожитку

02.09. 21

Демченко І.А.

1.2.13. Літературний вечір  „ Від книги  - до світла, до знань,до життя ”

02.09.21

Педан С.Б.

1.3. Забезпечення умов самореалізації особистості  відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

 

 

Основні завдання:

 • Формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності;
 • Підвищення успішності і навчальної дисципліни.

 

 

1.3.1. Ознайомлення студентів 1-х курсів з Положенням про органи самоврядування коледжу.

Вересень

Павлова Л..О.

1.3.2. Засідання школи лідера    

02.09.21

Павлова Л..О.

1.3.3. Організація і проведення загальних зборів студентів з питань успішності і поведінки

Протягом року

Голова студради

1.3.4. Вибори студентської ради коледжу

Квітень 2022

Голова студради

1.3.5. Проведення нарад старост  навчальних груп.

1 раз на місяць

Зав. відділення

1.4. Робота з батьками

 

 

Основні завдання:

 • Спільна цілеспрямована робота з виховання шляхом залучення батьків до навчально-виховного процесу.

 

 

1.4.1. Ознайомлення з сімейним станом студентів з метою цілеспрямованої виховної роботи

Вересень

Класні керівники

1.4.2. Індивідуальні бесіди з батьками з метою виявлення особливостей у поведінці або стану здоров’я дітей

Вересень

Класні керівники

1.4.3. Загальні збори студентів, які проживають у гуртожитку із запрошенням батьків.

2 рази на рік

Демченко І.А.

1.4.4. Індивідуальна робота з батьками студентів з „групи ризику”

Протягом року

Класні керівники

1.4.5. Інформувати батьків про результати навчання та дисципліни  студентів.

Протягом року

Класні керівники

1.4.6. Організація і проведення батьківських зборів у групах з питань:

 • Боулінг.  Що потрібно знати батькам;
 • Батьки та діти. Вчимось слухати один одного.
 •  Небезпечний інтернет. Що потрібно знати батькам.

2 рази на рік

Класні керівники

2.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ

 

 

2.1. Національно-патріотичне виховання 

 

 

Основні завдання:

Протягом року

Класні керівники

 • Формування патріотичних почуттів;
 • Формування рис громадянина України;
 • Вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, його Збройних сил;
 • Формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
 • Дотримання мовної культури

 

 

2.1.1. Брати участь у святкуванні знаменних дат України

Протягом року

Класні керівники

2.1.2. Проведення  свята до Дня Європи

Травень 2022

Класні керівники, психолог

2.1.3. Інформаційні години:
„ Мир в Україні - мир в Європі”;
„   Курс України в НАТО: перспективи  членства України”;
„ Зростаймо  патріотами своєї землі”;
„ Громадянський обов’язок для кожного ”.

 

Протягом року

 

Класні керівники

2.1.4. Уроки державності:
„ Шлях до волі”;
«Видатні борці за незалежність України»;
«Символи моєї України »

Протягом року

Класні керівники

2.1.5. Уроки мужності:
«Хто знав, хто вів смертям і стратам лік » ( вшанування жертв Голодомору)
«Вони вистояли, не вистояв бетон » ( вшанування  пам’яті захисників ДАПу) , « Крути: подвиг і трагедія»  

 

Листопад,
січень,лютий

Класні керівники

2.1.6. перегляд фільму «Чорний ворон»

Лютий

Павлова Л.О.

2.1.7. Бесіди:
«Мово рідна з пісні та любові»;
« Історія родини кожного з нас – це літопис  нашого народу.»;
« Людина -  справжнє диво» ;
«  Вирвані з коренем ( до вшанування жертв депортації кримських татар »

Протягом року

Класні керівники

2.1.8. Вечір « Весна 45 –го року…» ( до  Дня Перемоги над нацизмом у другій світовій війні.)
Вечір до  Дня Гідності та свободи

Травень

Павлова Л.О. Карбівничий В.М.

2.1.9. Свято „Козацький квест”

04.10.21

Класні керівники
2- го курсу

2.1.10 Свято  української вишиванки

Жовтень, травень

Студентська рада коледжу

2.1.11. Військово – спортивна гра « Джура»

травень

Бардадим І.М.. Клименко О.В., Совенко Н.В., Класні керівники 1 курсу

2.2. Морально-правове виховання

 

 

Основні завдання:

 

 

 • прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів;
 • прищеплення і розвиток моральних якостей, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами;
 • спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадянської діяльності;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, доброти та інших доброчинностей.

Протягом року

Класні керівники

2.2.1 Лекція для студентів 1-го курсу „ Не той нерозумний, хто не знає, але той, хто знати не хоче»(Сковорода)

вересень

Класні керівники  1- го курсу

2.2.2. Зустрічі з працівниками ювенальної поліції, соціальної служби у справах дітей.

Протягом року

Павлова Л.О.

2.2.3. Спільні рейди перевірки гуртожитку із працівниками  ювенальної поліції.

Протягом року

Павлова Л.О.

2.2.4. Засідання ради з профілактики правопорушень

Протягом року

Павлова Л..О.

2.2.5. Заслуховувати окремі справи студентів на радах профілактики правопорушень

Протягом року

Павлова Л..О.

2.2.6. Інформування студентів про стягнення та порушення дисципліни

Протягом року

Павлова Л..О.

2.2.7. Виховні години:
«Мовленєвий етикет  студентів – культурне обличчя нації», «Роль студентської молоді у становленні правового суспільства»;  « Виховуємо толерантність.»

Протягом року

Класні керівники

2.2.10. Бесіди:
„ Межу закону не переступити», «Домашнє насильство. Що потрібно знати», « Інтернет – товариш чи ворог »

Протягом року

Класні керівники

2.2.11. Лекції:
«Ступінь свободи і міра відповідальності», „ Віра в себе.”

Протягом року

Класні керівники

2.2.12. Уроки духовного спілкування:
„ Шлях до самореалізації”, « Вчимось самоорганізації». «Толерантна особистість », « Булінг: правові наслідки»

Протягом року

Класні керівники

2.2.13.Студентська благодійна акція «Не осліпни серцем» ( допомога онкохворим дітям)

грудень

Студентська рада коледжу

2.2.14. Уроки народознавства:
« Люблю пісні  рідного краю  » , «Кобзарське мистецтво України».

Протягом року

Класні керівники

2.2.15 Лідерський конкурс  « Студент року - 2022»

березень

Класні керівники 3 курсу

2.3. Художньо-естетичне виховання

 

 

Основні завдання:

 • виховання у молоді естетичних поглядів, культури поведінки;
 • вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

 

 

2.3.1. « Планета творчості» ( огляд аматорського мистецтва студентів 1 курсу)

Листопад

Класні керівники
Карбівничий В.М.

2.3.2. Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня -8 Березня.

березень

Карбівничий В.М.

2.3.4. Вечори, конкурси, вікторини на тижнях циклових комісій (за планом циклових комісій)

Протягом року

Викладачі

2.3.5. Бесіди:

 • « А над світом українська вишиванка цвіте.»;
 • « Естетична культура  молоді.», «Мистецька Україна»

Протягом року

Класні керівники

2.3.6.  Екскурсія до літературно – меморіального музею Т.Г. Шевченка

вересень

Класні керівники 1-х курсів

2.3.7. Фото виставка « Я люблю Україну свою»

Жовтень

Класні керівники.

2.4. Трудове виховання

 

 

Основні завдання:

 

 

 • Формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю;
 • Вміння самостійно, на основі сучасних знань про ринкову економіку застосовувати власні здібності у системі виробництва, науки, освіти;
 • Прищеплення любові до обраної професії.

 

 

2.4.1. Організація для прибирання аудиторій та закріплених ділянок біля коледжу та гуртожитку

Протягом року

Класні керівники

2.4.2. Організація занять у гуртках технічної творчості, предметних гуртках

Протягом року

Класні керівники

2.4.3. Проведення тижнів предметів

Протягом року

Викладачі

2.4.4. Теоретична конференція за підсумками проходження виробничої практики.

Жовтень

Гоч В.С.

2.4.5. Проведення конкурсів « Сходинки до майстерності»(„Кращий водій” та „Кращий  тракторист”)

Протягом року

Викладачі

2.4.6. Екскурсії на підприємства, у фермерські господарства, виставки сільськогосподарської техніки.

Протягом року

викладачі

2.4.7. Виховні години:

 • «Світ професій: праця та покликання »;
 • „ Твоя праця потрібна твоїй  землі”;
 • „  Професія механік і ринок праці  ”

Протягом року

Класні керівники

2.5. Фізичне виховання

 

 

Основні завдання:

 • утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості;
 • забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона й зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я.

 

 

2.5.1. Залучення студентів в спортивні секції і організація їх занять.

Вересень

Викладачі фіз. виховання

2.5.2. Провести оформлення медичних груп

До 10.09.21

Совенко Н.В.

2.5.3. Участь спортивних команд коледжу в районних і обласних змаганнях

Протягом року

Бардадим І.М.

2.5 4. Бесіди:

 • „ Легка « брехня» (про шкідливість « легких » цигарок)”;
 • «Covit 19: що потрібно знати . », « Вакцинація: за і проти »
 • „ Здорові звички – здоровий спосіб життя” ;
 • «Наркотики чи життя: альтернативи немає »,   «  Репродуктивне здоров’я молоді», «  Профілактика інфекційних захворювань »

Протягом року

Класні керівники

2.5.6.     Провести конкурс « Школа здоров’я»

Квітень

Бардадим І.М., Совенко Н.В.  Класні керівники
1 курсу

2.6. Екологічне виховання

 

 

Основні завдання:

 • виховання екологічної культури особистості;
 • розуміння необхідності гармонії відносин з природою;
 • усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на землі;
 • виховання свідомого виконання норм поведінки в природі, яке виключає нанесення збитків, забруднення навколишнього середовища; готовності до природоохоронної діяльності.

 

 

2.6.1. Провести екологічну акцію « Чисті  береги»

Протягом року

Класні керівники

2.6.2. Залучення студентів до озеленення території коледжу, наведення на ній чистоти та порядку

вересень

Студрада коледжу

2.6.3. Конкурс-виставка квітів  на тему « І є держава Україна, і є її невтрачений народ»

Вересень

Класні керівники1-2 курсу

2.6.4. Виховні години:

 • фотоконкурс «Природа вражає» ;
 • «Обіймемо Землю красою і любов’ю»
 • «Трагедія одна на всіх, страшна і  неповторна» ( до річниці аварії на Чорнобильській АЕС)

Квітень

 

 

Класні керівники

2.6.5. Година  спілкування:
«Про стан довкілля в Україні: цифри і факти»,  «Зелена енергетика в Україні ». « Унікальні  місця  України»

Протягом року

Класні керівники

2.7. Проблеми сімейного життя і  сексуального виховання

 

 

Основні завдання:

 • виховання загальнолюдських норм поведінки у відношеннях юнаків і дівчат, якостей сім’янина;
 • ознайомлення студентів з основами етики і психології сімейного життя

 

 

2.7.1.фотоконурс « Рідна мати моя…»( до Дня  матері), « Тато : мужній, добрий» ( до Дня Батька)

Листопад

Класні керівники, студрада коледжу

2.7.2. Зустріч з лікарем-гінекологом

Жовтень

Совенко Н.В.

2.7.3. Виховні година:

 • «Не важливо, яке дитинство було в тебе, важливо, яке буде в твоєї дитини » ,  «Мистецтво жити разом », «  Сімейні традиції українців», «Цивільний шлюб:права та  обов’язки»

Протягом року

Класні керівники

 

Заступник директора з виховної роботи                             Павлова Л.О.

 
         
         
    с. Шевченкове