відділення механіки і транспорту

ІСТОРІЯ ВІДДІЛЕННЯ

Студентам відділення «Механіки і транспорту» випала честь навчатися в історичному корпусі №1, який було збудовано в далекому 1959 році. 
В 1959 році в Шевченківському гідромеліоративному технікуму був відкритий набір студентів на спеціальність технік– механік сільського господарства.
В 1976 році в Шевченківському гідромеліоративному технікуму було започатковане «Відділення механізації», з того часу здійснювався набір студентів за новою спеціальністю «Механізація гідромеліоративних машин».
В 1989 році було перейменовано навідділення «Механізація гідромеліоративних машин».
У 1994 році здійснюється набір на спеціальність «Механізація меліоративних робіт» і з 1997 року відділення отримало однойменну назву.
З 1997 року розпочато набір на спеціальність «Механізація меліоративних робіт сільського господарства» і з 1999 року відділення отримало однойменну назву.
У 2008 році здійснено набір наспеціальність «Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання» і відділення отримало однойменну назву.
З 2012 року – розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».
В 2013 році відділення перейменовано на «Механічне відділення».
В 2015 році під час перейменувань переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти  з 2016 року здійснено набір за новими сучасними спеціальностями: 208 «Агроінженерія» та 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».
В 2018 році відділення було перейменовано на -  Відділення «Механіки і транспорту».
З 2020 року до відділення приєднано спеціальність 193«Геодезія та землеустрій».

З 2020 року коледж здійснює підготовку заосвітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями та освітньо-професійними програмами:
Назва спеціальностей
Термін навчання –вступники на основі освіти
Форма навчання (та вартість навчання на відповідній формі)
базової загальної середньої (9 класів)
повної загальної середньої
(11 класів) та ОКР "Кваліфікований робітник"
208 "Агроінженерія"освітня програма "Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання"
Ліцензований обсяг– 80 осіб
3 роки 10 місяців
2 роки 5 міс.
денна
заочна
275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"освітня програма "Організація перевезення і управління на автомобільному транспорті"
Ліцензований обсяг– 45 осіб
денна
193 "Геодезія і землеустрій"освітня програма "Землевпорядкування"
Ліцензований обсяг – 70 осіб
денна
заочна
Окрім основної спеціальності, студенти мають можливість опанувати ряд робітничих професій з видачею свідоцтва державного зразка:
8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В, С1, С);
8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії А1, А2, D1)